زمان ارسال مدارک
1401/06/04

پژوهشگران گرامی

دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری در تاریخ 31 مرداد 1401 از طریق پلت فرم زوم برگزار گردید، به اطلاع آندسته از پژوهشگرانی که به صورت غیر حضوری شرکت کرده اند و فقط مقاله ارسال نموده اند می رساند ، 10 روز کاری پس از برگزاری کنفرانس گواهینامه های الکترونیکی از طریق ایمیل ارسال میشوند

و بیست روز کاری پس از برگزاری کنفرانس گواهینامه های پستی ارسال خواهند شد

با تشکر 

دبیرخانه اجرایی کنفرانس