دریافت گواهینامه زودهنگام
1401/10/16

به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند، با توجه به ضرورت ارائه گواهینامه کنفرانس در برخی از موارد (جهت ارتقاء نمره پایان‌نامه، شرکت در مصاحبه دکتری و ...)، کمیته اجرایی کنفرانس امکان صدور گواهینامه الکترونیکی پیش از موعد را فراهم کرده است. پژوهشگران محترمی که مایل به دریافت گواهینامه پیش از برگزاری کنفرانس هستند، لازم است مراحل زیر را طی کنند:
 

  1. ثبت‌نام در سایت کنفرانس و بارگذاری مقاله در صفحه سامانه کاربری
    2. ارسال درخواست داوری سریع مقاله از طریق ارسال پست الکترونیکی به دبیرخانه کنفرانس به آدرس:.......
    3. پرداخت هزینه‌های ثبت‌نام پس از اطمینان از وضعیت پذیرش مقاله
    شایان ذکر است که گواهینامه پیش از برگزاری کنفرانس، صرفاً نشان‌دهنده پذیرش مقاله ارسالی بوده و گواهینامه اصلی پس از برگزاری کنفرانس ارائه خواهد شد.
    گواهینامه‌های الکترونیکی ممهور به مهر کنفرانس و امضاء رییس کنفرانس هستند.